ROT priset 2020

Vinnare av ROT-priset 2020!


S:t Johannes kyrka med Johannessalen har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2020. S:t Johannes kyrkas stora kulturhistoriska värden stod i centrum när en ny församlingslokal skulle byggas.


Den största byggtekniska utmaningen var det mycket djupa schakt som Behövde grävas framför och precis intill den befintliga grundläggningen på det 70 meter höga kyrktornet. Under schaktningen uppstod ytterligare svårigheter: kapellen visade sig vara ytterst dåligt grundlagda och behövde stöttas upp genom stödmurar under trappan. En annan utmaning var att skapa bra ljus- och ljudmiljö i den underjordiska salen: två stora lanterniner infällda i markbeläggningen silar ner dagsljuset och olika akustiska lösningar motverkar de hårda ytorna.


Ombyggnaden har inneburit att kyrkan kan användas mer, till exempel genom möjligheten att kunna arrangera konserter och andra tillställningar i den nya salen.


JURYNS MOTIVERING

”Med knappt synliga ingrepp har man, under den monumentala trappan framför S:t Johannes kyrka, lyckats trolla fram en plats där tillsynes ingen plats fanns. En föredömlig samverkansentreprenad där församling entreprenör och arkitekt genomgott samarbete och innovativt tänkande skapat goda tekniska och ekonomiskalösningar.


Befintliga outnyttjade gravkor har återupplivats och förbinds med ett nybyggt underjordiskt rum vilket överraskar i rymd och ljusflöde från väl integrerade taklanterniner samt korens nya dörrar i glas. Detta skapar också förbindelse med kyrka och park och blir till ett givande möte mellan gammalt och nytt.


Nu finns möjlighet att hålla en borgerlig begravning såväl som ett kyrkligt bröllopsfirande, här får skolbarn en plats att sitta i lugn på rasten och här kan församlingen utöva sin verksamhet. Ett känsligt tillägg som skapar nya rumsliga värden likväl som en plats för möten mellan människor.”ROT-Pristet instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter. ROT-priset är en tävling för byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare om Stockholms bästa ombyggnad. I år tävlade fem projekt om utmärkelsen. Förkortningen ROT står för Renovering, Ombyggnation och Tillbyggnad.


Vinnare 2020 Johannessalen!

Adress: Johannesgatan 19, Stockholm
Beställare: S:t Johannes Församling
Entreprenör: M3 Bygg
Arkitekt: Bach arkitekter AB
Projektledning: KFS AB

Prisutdelning

1
2
IMG_3172
IMG_3175
kapellet 2
IMG_5315_edited1
Johannessalen-östrarummet
Johannessalen-lounge

Vi som var där och tog emot priset var Sven Löfvenberg, VD KFS. Anders Radinger, platschef M3 Bygg. Catharina Segerbank, Kyrkoherde i S:t Johannes församling. Sten Fällman, M3 Bygg, Lone Pia Bach, VD Bach Arkitekter, Hans von Schreeb, Ordförande i S:t Johannes kyrkofullmäktige.